Jenne Ploumen
(Pre)logopedist

Mijn naam is Jenne Ploumen. Ik ben praktijkhoudster en werkzaam binnen de prktijk Prelogopedie Ploumen, In 2010 ben ik afgestudeerd als logopediste. Hierna heb ik enkele jaren met veel plezier als allround logopediste in een praktijk gewerkt.
Als moeder van een kind met extra zorgbehoefte ben ik me binnen mijn vakgebied gaan specialiseren in baby’s en jonge kinderen met eet-, drink- en slikproblematiek en beginnende communicatie. De ervaring die ik als moeder had opgedaan wilde ik in mijn werk delen door baby’s, jonge kinderen en ouders te begeleiden. Sinds 2014 ben ik geregistreerd preverbaal logopedist.

Ik sta voor het holistisch benaderen van een hulpvraag waarbij er zorg op maat geboden wordt en samen met ouders gewerkt wordt aan het optimaliseren van voedingsmomenten en beginnende communicatie. Behandeling van baby’s en jonge kinderen vinden aan huis of in de praktijk plaats. Hierbij worden de kwaliteiten van het kind benut om te groeien in de ontwikkeling op gebied van eten, drinken en communicatie.

Ik ben gespecialiseerd in baby’s en jonge kinderen
met een ontwikkelingsachterstand en/of extra zorgbehoefte.

• Eet en drinkproblematiek bij reflux, koemelkallergie, schisis, prematuriteit, sondevoeding en flesweigeren
• Logopedie en gehoorproblemen
• Logopedie bij Syndroom van Down
• Logopedie bij aangeboren afwijkingen
• Problemen in de spraakontwikkeling
• Problemen in de taalontwikkeling
• Problemen in de prikkelverwerking (SI)
We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, het register Preverbale logopedie en ben lid van de Nederlandse Vereninging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Tevens volgen we jaarlijkse bij- en nascholingen op gebied van preverbale logopedie en sensorische informatieverwerking.

Multidisciplinair

Gedurende het behandeltraject werk ik nauw samen met de verwijzend (kinder)arts, psycholoog, verpleegkundig specialist, kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, consultatiebureau, diëtist, intern begeleider, MKD en andere betrokkenen. Vaste samenwerkingspartners zijn Zuyderland, Mumc+, GGD Zuid-Limburg, Moventis GGZ, ZIJ Vrouwenzorg, De Bundeling fysiotherapie, Kinderergotherapie- Zuid, Diëtiste Anita Badart, Adelante, SBO de Griffel.

Regelmatig nemen we deel aan een multidisciplinair overleg om samen goed af te stemmen op de zorgbehoefte van het kind. Overleg met andere disciplines altijd na overleg en toestemming van ouders.