Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie onderscheidt zich van algemene fysiotherapie door de kennis van de motorische ontwikkeling en kind gerelateerde aandoeningen en de impact daarvan op de groei en ontwikkeling. Het aanleren van (motorische) vaardigheden verloopt op verschillende manieren gedurende verschillende levensfasen. Bovendien gaan motorische stoornissen vaak hand in hand met cognitieve of leerproblemen, sociaal-emotionele stoornissen en gedragsproblemen.

De kinderfysiotherapeut beschikt daarom over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden en technische expertise voor de behandeling van jonge, maar ook oudere kinderen.

Voor welke klachten kun je bij een kinderfysiotherapeut terecht:

– voorkeurshoudingen bij baby’s.
– motorische problemen
– kinder bekkenfysiotherapie (Poep en plasklachten)
– orthopedische problematiek bij kinderen
– Schroth(behandeling bij scoliose)
– spierziekten
– syndromen
– problematisch gedrag
– ontwikkelingsstoornissen
– Cerebrale Parese en neurologische problematiek
– sensorische informatieverwerking
– Draagconsulente